مهندس اصغر درخشان

مدرس فارکس
مهندس مکانیک دانشگاه علم و صنعت
مدرس برنامه نویسی ربات های بازارهای مالی
مدرس استراتژی اسکلپ های یک دقیقه ای 5000 دلاری
تجربه بیش از 5 سال ترید در بازار فارکس و بورس ایران