درآمد پایدار و مستمر از بازارهای سرمایه با مارک داگلاس

Completed Trading

درباره دوره آموزشی
این دوره یک دوره بسیار مهم روانی است که شما با یادگیری مهارت های لازم ذهنی به عنوان معامله گر  در حوزه بازارهای سرمایه، با چالش های روانی موجود در این حرفه آشنا خواهید شد.  این دوره  از کتاب سوم مارک داگلاس با عنوان «Compelet Trader» (معامله گر کامل) اقتباس شده  است و شما بعد از گذراندن این دوره به عنوان یک معامله گر حرفه ای و کامل به سطحی از مهارت های ذهنی در تمامی بازارهای سرمایه خواهید رسید که با ایجاد یک ذهنیت برتر روانی به عنوان یک معامله گر برنده، به یک درآمد پایدار و مستمر در هر بازاری خواهید رسید 

کتاب« معامله گر کامل» توسط دکتر زعفرانیه ترجمه شده است که با گذراندن این دوره pdf  کتاب نیز تقدیم می گردد.
لازم به یادآوری است که این کتاب، کتاب سوم و جدید مارک داگلاس می باشد که مباحث مهم روانشناسی در آن بحث شده است و با کتاب اول
«معامله‌گــر منظــم»
(Disiplined Trader)
و کتــاب  دوم«معاملــه گری در محــدوده»
(Trading in the Zone)  کاملا متفاوت است.

حاصل دوره
شما پس از این دوره، با مفاهیم مهم روانشناختی در بازارهای سرمایه آشنا خواهید شد و به راحتی می توانید بر چالش های روانی در همه  بازارهای سرمایه (فارکس، کریپتو، بورس) پیروز شوید و به درآمد پایدار و مستمر برسید

پیش‌نیاز
آشنایی با مفاهیم اولیه بازارهای سرمایه